Miesiąc: Sierpień 2017

Tygryski Obecnie uczymy się

WRZESIEŃ

 

Tydzień 1. Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawanie imion rówieśników.
 • Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi dziećmi i nawiązywania z nimi bliższych znajomości.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za poszanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 • Zachęcanie dzieci do zagospodarowywania kącików zabaw i zainteresowań.
 • Wspólne ustalanie z dziećmi norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej.

Tydzień 2. Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski.
 • Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata.
 • Rozbudzanie świadomości fonologicznej.
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.
 • Nauka piosenki „Kończy się lato”.

 

Tydzień 3. Co nam jesień w koszu niesie?

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i w parku.
 • Wielozmysłowe poznawanie przez dzieci warzyw i owoców, utrwalanie ich cech.
 • Zapoznawanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących.
 • Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.
 • Porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów.
 • Nauka na pamięć wiersza J. Tuwima „Warzywa”.

 

Tydzień 4. Wiemy, gdzie mieszkamy

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.
 • Poznawanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego.
 • Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po okolicy.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych; w sklepie, na ulicy, w parku.
 • Zainteresowanie dzieci pracą policjanta.