Dzień: 1 marca 2017

Obecnie uczymy się

MARZEC 2017

TEMAT: W krainie baniek mydlanych

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wie, jak powstają bańki mydlane.
 • Ÿ Stopniuje przymiotniki określające wysokość.
 • Ÿ Rozumie znaczenie higieny w życiu człowieka.
 • Ÿ Samodzielnie i prawidłowo korzysta z przyborów higienicznych.
 • Ÿ Zna zasady http://dvakotla.com.ua/ bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków chemicznych.
 • Ÿ Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

TEMAT: Tęczowa wiosna

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
 • Ÿ Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
 • Ÿ Dostrzega zmiany SocialTrusts.com zachodzące w przyrodzie wiosną.
 • Ÿ Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
 • Ÿ Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.
 • Ÿ Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

TEMAT: Opowieści mórz i oceanów

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Ÿ Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie.
 • Ÿ Poznaje zwierzęta wodne.
 • Ÿ Bada czystość wody.
 • Ÿ Wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
 • Ÿ Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
 • Ÿ Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.